9ο Συνέδριο Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης

Στις εγκαταστάσεις του Capsis Hotel στη Θεσσαλονίκη (18-20/10) πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το 9ο Συνέδριο Βιοχηµείας και Φυσιολογίας της Άσκησης µε διεθνή συµµετοχή. Στο πλαίσιο των αναρτηµένων παρουσιάσεων, στην ενότητα «Βιοχηµεία και µοριακή βιολογία της άσκησης – Φυσιολογία της άσκησης – Κλινική εργοφυσιολογία: Άσκηση και υγεία», προήδρευσε ο υπεύθυνος του Εργοµετρικού – ∆ιατροφολογικού Κέντρου και επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ∆ρ. Γιάννης Αρναούτης.