8ο Συνέδριο Βιοχηµείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

19/10/18 – 1min. read

Με µεγάλη συµµετοχή και ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 8ο Συνέδριο Βιοχηµείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, που διεξήχθη από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στις δράσεις του Συνεδρίου συµµετείχε και ο επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου ∆ρ. Γιάννης Αρναούτης ως προεδρεύων/συντονιστής σε συνεδρία αναρτηµένων ανακοινώσεων, αλλά και ως µέλος της επιστηµονικής οµάδας σε δύο εργασίες που παρουσιάστηκαν ως προφορικές ανακοινώσεις.