Συνεργασία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

19/02/21 – 1min. read

Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, επικύρωσαν το Χημείο Γιαννουκά | Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με στόχο  τη διάδοση προγραμμάτων έρευνας και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, την από κοινού ανάπτυξη και διάχυση τεχνογνωσίας, και την ευρύτερη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Το Μνημόνιο επαναβεβαιώνει την προσήλωση των δύο φορέων σε θέματα ποιότητας και καινοτομίας, πάντα με στόχο την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, το Μνημόνιο Συναντίληψης παρέχει μεταξύ άλλων, δυνατότητες σταδιοδρομίας αποφοίτων που Πανεπιστημίου στις μονάδες του Ομίλου σε Κύπρο και Ελλάδα, προβλέπει κοινές δράσεις που απαιτούν λειτουργίες εργαστηρίου, διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και κοινό, ενίσχυση της καινοτομίας και εξειδικευμένης γνώσης, και ειδικών σεμιναρίων για εργαζόμενους του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Στον τομέα της Έρευνας, οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν για την εισαγωγή καινοτομίας και εξειδικευμένων εφαρμογών στην λειτουργία κλινικών εργαστηρίων, για την προώθηση τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προτάσεων, την κοινή πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υποδομής στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, την αξιοποίηση πόρων σε επίπεδο υποδομών και στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και για κοινές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών. 

 «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που προσδίδουμε στην αναβάθμιση της προσφερόμενης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους πολίτες της Κύπρου. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,  θέτουμε τις υποδομές και την άριστη τεχνογνωσία του Ομίλου στη διάθεση των φοιτητών, με στόχο την αρτιότερη εκπαίδευσή τους. Παράλληλα, θα συνεργαστούμε σε σημαντικές έρευνες στον τομέα της βιοιατρικής επιστήμης», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, κ. Γεώργιος Σπανός. 

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία θα αποδειχθεί αμοιβαία παραγωγική και επωφελής. «Η διασύνδεση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς τομείς της βιομηχανίας αποτελεί στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο του Τετραγώνου της Γνώσης (Διδασκαλία και Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Προσφορά στη Κοινωνία), εντάσσεται και η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας».

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμπληρώνει 40 χρόνια στον κλάδο της ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η είσοδος στην πέμπτη δεκαετία σηματοδοτεί και την είσοδο σε μια νέα εποχή. Στο νέο αυτό ξεκίνημα, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υλοποιεί αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της πρωτοπορίας και της καινοτομίας, συνεχίζει πιο δυνατή, με σταθερή προσήλωση στο όραμα της προαγωγής της Υγείας όλων. 

Όλα τα νέα του Ομίλου στην ιστοσελίδα, σε LinkedInFacebook και Instagram

#bioiatriki #bioiatriki40years #bioiatriki_group