Έναρξη Δραστηριότητας στην Κύπρο

19/07/17 – 1min. read

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα, στα πλαίσια υλοποίησης του αναπτυξιακού του σχεδίου, ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, του μεγαλύτερου  Κλινικού εργαστηρίου της Κύπρου, της YIANNOUKAS MEDICAL LABORATORIES LTD, με έδρα την Λευκωσία στην Κύπρο.


Το Χημείο Γιαννουκά ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παρόχων πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Κύπρο. Οι υποδομές του συμπεριλαμβάνουν ένα κεντρικό εργαστήριο στη Λευκωσία (Λεωφ. Ιφιγενείας 59), επτά κέντρα δειγματοληψίας καθώς και ένα στόλο κινητών μονάδων αιμοληψίας που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.labcy.com & https://www.facebook.com/yiannoukas.com.cy/