Υπέρηχοι – Τρίπλεξ

Υπέρηχοι ή Υπερηχοτομογραφία. Τι είναι;

Η υπερηχοτομογραφία αποτελεί σήμερα μια καταξιωμένη διαγνωστική μέθοδο. Με ποικιλία τεχνικών που χρησιμοποιεί, όπως η 2D και 3D υπερηχογραφία, η έγχρωμη υπερηχογραφία (Triplex) & η ελαστογραφία μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την μορφολογία φυσιολογικών & παθολογικών ευρημάτων, την αιμάτωση ή τον βαθμό σκλήρυνσης του ελεγχόμενου οργάνου (Shear Wave & Strain Elastography).

Τι είναι το Υπερηχογράφημα Triplex;

To υπερηχογράφημα Triplex ή το έγχρωμο Doppler αφορά στην έγχρωμη απεικόνιση των αγγείων του σώματος κεντρικών και περιφερικών καθώς και των αγγείων οργάνων του σώματος, φλεβών ή αρτηριών, με σκοπό τον έλεγχο της ροής εντός των αναφερομένων αγγείων για το πιθανό αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση στενώσεων, απόφραξης αρτηριών ή θρόμβωσης του φλεβικού δικτύου.

Επιπλέον ο έλεγχος με Triplex εφαρμόζεται και σε πληθώρα άλλων εφαρμογών όπως μεταμοσχευμένα όργανα, έλεγχος Fistula σε νεφροπαθείς, στους οφθαλμικούς κόγχους κ.α.

Υπέρηχοι – Τρίπλεξ Καρδιάς (Triplex)

Το τρίπλεξ καρδιάς ελέγχει τις κοιλότητες και τις βαλβίδες της καρδιάς, με τη βοήθεια υπερηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας. Με την εξέταση μπορούν να ελεγχθούν οι διαστάσεις και το σχήμα της καρδιάς, η δύναμη άντλησης, η ροή του αίματος.

 

Υπέρηχοι – Τρίπλεξ Κάτω άκρων (Έγχρωμο Doppler)

Το τρίπλεξ (TRIPLEX) κάτω άκρων ελέγχει την ροή του αίματος στα κάτω άκρα (Φλέβες & Αρτηρίες).

Ελέγχει τη διάγνωση στενώσεων και πιθανών αποφράξεων των αρτηριών, καθώς και τον έλεγχο ροής μοσχευμάτων (Stent) που τοποθετούνται για την αντιμετώπιση των στενώσεων του αρτηριακού δικτύου.

Στο φλεβικό δίκτυο ελέγχει την επιπολής φλεβική ανεπάρκεια (Φλεβίτιδα – Κιρσοί), την θρόμβωση του επιπολής  ή του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου.

Υπέρηχοι – Τρίπλεξ άνω κάτω κοιλίας (Triplex)

Το τρίπλεξ (Triplex) άνω κάτω κοιλίας είναι ο υπερηχογραφικός έλεγχος των οργάνων και των μεγάλων αιμοφόρων αγγείων της κοιλιακής χώρας. Ενδεικτικά: 

 • Triplex Κοιλιακής αορτής & Λαγονίων αρτηριών: Για πιθανό ανεύρυσμα ή έλεγχο μοσχεύματος μετά την αποκατάσταση του ανευρύσματος ή τοποθέτησης Stent στις Λαγόνιες αρτηρίες. 
 • Triplex Νεφρικών Αρτηριών: Έλεγχος υπέρτασης. 
 • Triplex Σπληνοπυλαίου Άξονα: Έλεγχος πυλαίας υπέρτασης & άλλων ηπατικών παθήσεων.
 • Triplex Μεταμοσχευμένων οργάνων (Νεφρών, Ήπατος): Για την μεταμοσχευτική εξέλιξη.

Υπέρηχοι – Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών (Έγχρωμο Doppler)

Το Τρίπλεξ (Triplex) καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών ελέγχει τη ροή του αίματος και την κατάσταση των τοιχωμάτων των αγγείων του τραχήλου. Η εξέταση αφορά στην δημιουργία αθηρωματικών πλακών, ποσοστού στένωσης ή απόφραξης, και την μετεγχειρητική εξέλιξη αποκατάστασης στενωτικής νόσου των καρωτίδων.

Υπέρηχοι – Τρίπλεξ οσχέου (Έγχρωμο Doppler)

Το υπερηχογράφημα οσχέου & το Triplex οσχέου χρησιμοποιείται για τον έλεγχο:

 • Κρυψορχία, ατροφία, υποπλασία – έλεγχος γονιμότητας.
 • Φλεγμονώδεις ή ογκόμορφες εξεργασίες των όρχεων
 • Αγγείωσης και μορφολογίας της επιδιδυμίδας.
 • Αρτηριακού δικτύου για την αιμάτωση των όρχεων.
 • Φλεβικού δικτύου για την πιθανότητα κιρσοκήλης.
Υπέρηχοι – Τρίπλεξ 3
Υπέρηχοι – Τρίπλεξ 2
Υπέρηχοι – Τρίπλεξ
Υπέρηχοι – Τρίπλεξ 4
Υπέρηχοι – Τρίπλεξ 5

Γιατί στη Βιοιατρική;

Όλα τα Τμήματα Υπερήχων του Ομίλου Βιοιατρική είναι επανδρωμένα με Ιατρικό προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης  και εξοπλισμένα με τελευταίας γενιάς υπερηχοτομογράφους, προσφέροντας έτσι στους εξεταζόμενους υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπερήχων, όπως:

Υπερηχογραφήματα σώματος

 1. Επιφανειακών οργάνων:
  • Προσώπου: Οφθαλμικών κόγχων, Μαλακών μορίων
  • Τραχήλου: Θυρεοειδούς-Παραθυρεοειδών αδένων, Λεμφαδένων-τραχήλου.
  • Θώρακος: Μαστών, Μαλακών μορίων και μυοσκελετικού συστήματος. 
 2. Yπερηχογραφήματα κοιλίας (συμπαγών οργάνων): Ήπατος, χοληδόχου κύστεως-χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, επινεφριδίων, μεσεντερίων και παρααορτικών λεμφαδένων, ουροδόχου κύστεως, προστάτη αδένα, μήτρας-ωοθηκών.
 3. Ενδοκοιλοτικά υπερηχογραφήματα:
  • Ενδοκολπικά για τον έλεγχο μήτρας-ωοθηκών.
  • Ενδορθικά για τον έλεγχο του προστάτη αδένα.  

 Όλα τα ως άνω περιγραφόμενα υπερηγοχραφήματα μπορούν να ελεγχθούν και με έγχρωμο Doppler (Triplex).

Ορισμένα όργανα (Ήπαρ, Μαστοί, Θυρεοειδής αδένας κ.α.) μπορούν να ελεγχθούν και με Ελαστογραφία.

Υπερηχογραφήματα κυήσεως

 • Απλό υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου (6η – 9η εβδομάδα) 
 • Αυχενική διαφάνεια και PAPP-Α (11η – 14η εβδομάδα) 
 • Β Επιπέδου (20η – 22η εβδομάδα) 
 • Βιοφυσικό προφίλ και Doppler ομφαλικής αρτηρίας, μητριαίων αρτηριών και εγκεφαλικών αρτηριών (30η – 40η εβδομάδα)

Υπερηχογραφήματα με έγχρωμο Doppler περιφερικών αγγείων

 • Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών, κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών και αρτηριών κάτω άκρων, νεφρικών αρτηριών, αρτηριών άνω άκρων, φλεβών άνω άκρων, φλεβών κάτω άκρων. 
 • Έλεγχος μοσχευμάτων (stent), προμεταμοσχευτικός έλεγχος, μετεγχειρητική παρακολούθηση μεταμοσχευμένων οργάνων.  
 • Έγχρωμο Doppler σπληνοπυλαίου άξονα (πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος). 
 • Έλεγχος αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (Fistula για νεφροπαθείς).

Τρισδιάστατο Υπερηχογράφημα (3D)

Η τρισδιάστατη απεικόνιση οργάνων σώματος και επιφανειακών οργάνων (θυρεοειδούς-μαστού κ.ά.) προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την ηχομορφολογία και απεικόνιση οζώδους σχηματισμού διευκρινίζοντας περισσότερο τα όριά του καθώς και πιθανή διαταραχή της αρχιτεκτονικής σε σχέση με τον φυσιολογικό ιστό.

Ελαστογραφία

 • Ελαστογραφία ήπατος με Shear Wave τεχνική για την διερεύνηση ηπατικής βλάβης.  
 • Ελαστογραφία με Shear Wave & Strain τεχνική για την διερεύνηση Θυρεοειδούς,  Μαστών και Προστάτη για την αξιολόγηση της σκληρότητας ύποπτων περιοχών και την διερεύνηση πιθανής  κακοήθειας.

   

Μιχαήλ Θεοδωρίδης
Ιατρός – Ακτινολόγος, CMO Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών Ομίλου Βιοιατρική


 

Κόστος – Τιμή

Για την τιμολογιακή πολιτική σχετικά με τις εξετάσεις υπερήχων – triplex, επικοινωνείτε με το Διαγνωστικό Κέντρο της περιοχής σας.

Καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ;

Γίνονται δεκτά παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ και όλων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων.

Διαγνωστικά Κέντρα Βιοιατρικής για Yπερήχoυς – triplex

Αττική: Βιοιατρική Αμπελοκήποι (Παπαδά), Βιοιατρική Αγία Παρασκευή, Βιοιατρική Άγιος Στέφανος, Βιοιατρική Αλεξάνδρας, Βιοιατρική Άλιμος, Βιοιατρική Γλυφάδα, Βιοιατρική Δάφνη, Βιοιατρική Ηλιούπολη (Ελ. Βενιζέλου), Βιοιατρική Καλλιθέα, Βιοιατρική Κηφισιά, Βιοιατρική Κορυδαλλός, Βιοιατρική Μαρκόπουλο, Βιοιατρική Μελίσσια, Βιοιατρική Μενίδι (Αχαρνές), Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου, Βιοιατρική Νέα Ιωνία, Βιοιατρική Νέα Σμύρνη, Βιοιατρική Παλλήνη, Βιοιατρική Πλατεία Αμερικής, Βιοιατρική Πειραιάς (Φιλελλήνων), Βιοιατρική Περιστέρι (Π. Τσαλδάρη), Βιοιατρική Περιστέρι (Εθν. Μακαρίου), Βιοιατρική Πεύκη, Βιοιατρική Ραφήνα, Βιοιατρική Χαϊδάρι, Βιοιατρική Χαλάνδρι

Εύβοια: Βιοιατρική Χαλκίδα

Θεσσαλονίκη: Βιοιατρική Βασ. Όλγας, Βιοιατρική Ερμού, Βιοιατρική Εύοσμος, Βιοιατρική Καλαμαριά, Βιοιατρική Κλεάνθους, Βιοιατρική Νεάπολη, Βιοιατρική Ξηροκρήνη, Βιοιατρική Περαία, Βιοιατρική Πυλαία, Βιοιατρική Σταυρούπολη, Βιοιατρική Τούμπα