Ακτινολογικό

Στα ακτινολογικά εργαστήρια της Βιοιατρικής καλύπτεται όλο το φάσμα των απλών ακτινογραφιών, σε όλες τις ανατομικές περιοχές του σώματος. Ενδεικτικά:

  1. Ακτινογραφία Θώρακος
  2. Ακτινογραφία Κοιλίας
  3. Ακτινογραφία Ώμου
  4. Ακτινογραφία Χεριού
  5. Ακτινογραφία Ποδιού
  6. Ακτινογραφία Γόνατος
  7. Πανοραμική Ακτινογραφία Δοντιών

Επίσης διενεργούνται και ειδικές εξετάσεις με τη χρήση σκιαγραφικών ουσιών, όπως η απεικόνιση του οισοφάγου και του στομάχου με τεχνική “διπλής σκιαγραφικής ενίσχυσης”, η εντερόκλυση, η ενδοφλέβια ουρογραφία και η σαλπιγγογραφία.

Τα εργαστήρια της Βιοιατρικής είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα και ασφαλή μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, όπως το σύγχρονο ψηφιακό ακτινοσκοπικό σύστημα Essenta DR της Philips.

Η Βιοιατρική διαθέτει επίσης ψηφιακούς ορθοπαντογράφους που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην πανοραμική, κεφαλομετρική και κροταφογναθική απεικόνιση.