Βιοιατρική Νέο Χαλάνδρι

Βιοιατρική Νέο Χαλάνδρι

n

n

Βιοιατρική Νέο Χαλάνδρι

Με κριτήριο την πλήρη, ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει την ανάπτυξή του ενσωματώνοντας το διαγνωστικό κέντρο Βιοιατρική Βιοιατρική στο Νέο Χαλάνδρι, στην οδό Λ. Κηφισίας 342, γνωστό για την ποιότητα και συνέπεια των υπηρεσιών του, επιδιώκοντας την περεταίρω αναβάθμισή του. Με την ένταξη στον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η Βιοιατρική Νέου Χαλανδρίου θα αξιοποιήσει νέες υπηρεσίες και ψηφιακές τεχνολογίες, που θα ενισχύσουν την παρουσία της στο πεδίο της Εργαστηριακής και Διαγνωστικής Ιατρικής.

Τμήματα