Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

15/05/19 – 1min. read

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εστιάζει σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν να προβάλουν την αξία της προληπτικής ιατρικής, που αποτελεί έναν τόσο σηµαντικό, αλλά ταυτόχρονα παραµεληµένο τοµέα στη χώρα µας. 

Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται µε κρατικούς φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιατρικούς συλλόγους, επιστηµονικές εταιρείες, φαρµακευτικές εταιρείες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, κυρίως ως χορηγός εξετάσεων δωρεάν ή µε πολύ χαμηλός κόστος, σε εκστρατείες πρόληψης και ενηµέρωσης για ορισµένες από τις πιο συχνές ασθένειες, όπως οι διάφορες µορφές καρκίνου, τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, οι αλλεργίες, η οστεοπόρωση, ο διαβήτης, οι λιπιδαιµίες και οι νόσοι του θυρεοειδούς.
Ο Όµιλος Εταιρειών Υγείας ΒIOIATΡIKH έχει συνεργαστεί µε τους εξής φορείς:

 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Ιατρική Σχολή Αθηνών
 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
 • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
 • Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής υγείας
 • ∆ήµο Αθηναίων
 • ∆ήµο Θεσσαλονίκης
 • Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος

Επίσης, έχει συνεργαστεί σε δράσεις προληπτικού χαρακτήρα µε φαρµακευτικές εταιρείες, σε συνέχεια ευγενικής παροχής τόσο δωρεάν αντιδραστηρίων όσο και επικοινωνιακού υλικού από πλευράς τους. Μερικές από τις εταιρείες αυτές είναι: 

 • Abbvie
 • Amgen
 • Astra Zeneca
 • Βιανέξ
 • MSD
 • Novartis
 • Rafarm
 • Roche

Τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συνεργασία µε τοπικούς, επιστηµονικούς εκκλησιαστικούς και άλλους φορείς, ανέλαβε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέχοντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (άπορους, ανασφάλιστους και καρκινοπαθείς).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει συνεργαστεί µε τους φορείς:

 • Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του ΙΣΑ
 • Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού
 • Ιατρείο του ∆ήµου Αµαρουσίου
 • Ιατρείο του ∆ήµου Χαλανδρίου
 • Ιατροί του Κόσµου
 • Ιατροί Χωρίς Σύνορα
 • Αποστολή Άνθρωπος
 • Οργάνωση «Φλόγα»
 • Ογκολογικό τµήµα νοσοκοµείου «Σωτηρία»
 • Αγκαλιάζω – Όµιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου
 • Άλµα ζωής – Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε καρκίνο του Μαστού
 • Θεόφιλος – Εθελοντικός Φιλανθρωπικός Οργανισµός κοινωνικής Φροντίδας
 • Το Χαµόγελο του Παιδιού
 • Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης
 • Axion Hellas-We support society
 • Κοινωνικό ιατρείο Σαλαµίνας
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου ∆ιονύσου
 • ΚΑΠΗ ∆ήµων ∆ιονύσου και Αγίου Στεφάνου
 • ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέας Σµύρνης
 • ΚΑΠΗ ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
 • ΚΑΠΗ ∆ήµων Πεύκης και Λυκόβρυσης
 • ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέου Ηρακλείου
 • ΚΑΠΗ ∆ήµων Μελισσίων και Πεντέλης
 • ΚΑΠΗ ∆ήµου Αµαρουσίου
 • ΚΑΠΗ ∆ήµου Βριλησσίων 

Η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα κατά την πενταετία 2013-2018 να εξυπηρετηθούν περισσότεροι από 5.500 συµπολίτες µας.

Σε συνεργασία µε τη Μητρόπολη Νεαπόλεως αποστέλλουµε κάθε µήνα σε 120 οικογένειες κουπόνια για αγορά τροφίµων αξίας 100-200 ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας, ενώ σε συνεργασία µε το γηροκοµείο Σπετσών αναλάβαµε τα έξοδα σίτισης 40 άπορων οικογενειών και υιοθετήσαµε το δηµοτικό ιατρείο, παρέχοντας υγειονοµικό υλικό και εξειδικευµένους γιατρούς για τη δωρεάν εξέταση ανασφάλιστων πολιτών.

Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη συνεργασία µε κοινωφελή οργάνωση που δραστηριοποιείται στη Σίφνο προσφέραµε δωρεάν διαγνωστικά πακέτα αιµατολογικών εξετάσεων, καθώς και ιατρικές επισκέψεις σε παθολόγους, καρδιολόγους και χειρουργούς στη ΒιοΚλινική Πειραιά του Ομίλου.

Η σηµαντικότερη όµως κοινωνική προσφορά του Οµίλου Εταρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί η δυνατότητα ισότιµης πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως αποδεικνύεται από τα εκατοµµύρια των πολιτών που µας εµπιστεύονται την υγεία τους.