Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς

Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς είναι μία σύγχρονη απεικονιστική εξέταση, η οποία με ασφάλεια και ακρίβεια προσφέρει πολύτιμες και μοναδικές πληροφορίες στο σύνολο των δομών του καρδιαγγειακού συστήματος. Είναι εξέταση πρώτης γραμμής και έχει θέση στη διερεύνηση του συνόλου των κλινικών ενδείξεων στην Καρδιολογία. Είναι μία ασφαλής, ανώδυνη, μη επεμβατική τεχνική, με χρήση μη ιονίζουσας ακτινοβολίας και ασφαλών σκιαγραφικών παραγόντων.

Πως γίνεται η μαγνητική τομογραφία καρδιάς;

Την ημέρα της εξέτασης ζητείται από τον εξεταζόμενο η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, ενώ θα εξηγούνται τυχόν απορίες. Ο γιατρός προετοιμάζει τον εξεταζόμενο και τοποθετεί έναν φλεβοκαθετήρα. Από εκεί, χορηγείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης η σκιαγραφική ουσία, καθώς και το απαραίτητο φάρμακο για την τεχνητή πρόκληση συνθηκών “άσκησης” σε περίπτωση μελέτης ισχαιμίας (stress CMR). Ο εξεταζόμενος παραμένει σε ύπτια θέση καθ’ όλη τη διάρκεια και παρακολουθείται αδιαλείπτως από την ιατρική μας ομάδα. Η εξέταση είναι ασφαλής και ανεκτή από τους περισσότερους ασθενείς.

Οδηγίες – Προετοιμασία – Διάρκεια Εξέτασης

  • Πριν από κάθε εξέταση, λαμβάνεται από τον εξεταζόμενο λεπτομερές ιστορικό και βεβαιώνεται η απουσία αντενδείξεων για την εξέταση (σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια, μη συμβατές εμφυτευμένες συσκευές, γνωστή αλλεργία σε σκιαγραφικό, κλειστοφοβία). Σε περίπτωση αλλεργιών συστήνεται στον εξεταζόμενο αντιαλλεργική αγωγή 3 ημέρες πριν την εξέταση, πάντα σε συνεννόηση με τον ιατρό του.
  • Κατά κανόνα, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία πριν από την εξέταση, ενώ ο εξεταζόμενος πιο πριν μπορεί να καταναλώσει ελεύθερα οποιοδήποτε τρόφιμο. Ειδικά για τις εξετάσεις με μελέτη αιμάτωσης (stress CMR), απαιτείται αποχή από κατανάλωση καφεΐνης για 24 ώρες πριν την εξέταση και δίδονται ειδικές οδηγίες για όσα τρόφιμα ή ροφήματα πρέπει να αποφευχθούν για αυτό το σκοπό.
  • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 45-60 λεπτά. Αμέσως μετά την εξέταση, ο εξεταζόμενος μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης και της εργασίας σας.

Ευρήματα – Τι δείχνει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς;

Με βάση το ιστορικό και το κλινικό ερώτημα, ο υπεύθυνος γιατρός συνταγογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες εικόνες κατά τις οποίες θα συνταχθεί το πόρισμα.

Το πρωτόκολλο μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να συμπεριλάβει πληροφορίες από όλα τα ανατομικά και λειτουργικά στοιχεία του καρδιαγγειακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της συστολικής και διαστολικής λειτουργικότητας, της αιμάτωσης (ισχαιμίας) και των ιστικών χαρακτηριστικών του μυοκαρδίου (οίδημα, νέκρωση, λίπος, σίδηρος), της μορφολογίας και λειτουργικότητας των βαλβίδων, του περικαρδίου, των διαστάσεων και της ανατομίας των μεγάλων αγγείων.

Με αυτά τα στοιχεία, προσφέρεται ενδελεχής μελέτη του συνόλου των κληρονομικών, συγγενών και επίκτητων παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, όπως η ισχαιμική (επικαρδιακή και μικροαγγειακή) νόσος του μυοκαρδίου, πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς μυοκαρδιοπάθειες, οξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι του μυοκαρδίου (όπως ιογενής μυοκαρδίτιδες ή μυοκαρδιακή φλεγμονή αυτοάνοσης/ρευματολογικής αιτιολογίας), καρδιακοί όγκοι, αορτοπάθειες.

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες, εάν απαιτείται κλινικά, μπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο της ίδιας εξέτασης, με χρήση του ίδιου τύπου και δόσης σκιαγραφικού.

Γιατί στη Βιοιατρική;

Ο Όμιλος Βιοιατρική προσφέρει όλο το εύρος των τεχνικών της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, σε ένα προηγμένο και ασφαλές περιβάλλον, με χρήση τεχνολογίας αιχμής και των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων.

Τα κέντρα μας παρέχουν τη δυνατότητα ταχείας διενέργειας των εξετάσεων και απόδοσης των πορισμάτων, πάντα στη βάση της ασφαλούς και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. Γεγονός που είναι ιδιαιτέρα πολύτιμο σε τομείς όπως αυτός της καρδιο-ογκολογίας και της καρδιο-ρευματολογίας αλλά και σε κάθε περιστατικό που χρήζει επείγουσας διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των ενδονοσοκομειακών ασθενών.

Ιδίως σε ότι αφορά τις εξετάσεις ισχαιμίας, μια βασική ένδειξη για έλεγχο του καρδιολογικού ασθενού, τo τμήμα Stress CMR του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (της ειδικής τεχνικής μελέτης αιμάτωσης του μυοκαρδίου, με χρήση μαγνητικού συντονισμού) είναι άρτια και μοναδικά τοποθετημένο στον χώρο της Ελληνικής πρωτοβάθμιας υγείας.

Κωνσταντίνος Μπράτης
Ιατρός – Καρδιολόγος, Συντονιστής Καρδιαγγειακής Απεικόνισης με Μαγνητική Τομογραφία


 

 

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς | Κόστος – Τιμή

Για την τιμολογιακή πολιτική σχετικά με την μαγνητική τομογραφία καρδιάς, παρακαλώ πολύ όπως επικοινωνήσετε με το Διαγνωστικό Κέντρο της περιοχής σας.

Καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ;

Γίνονται δεκτά παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ και όλων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων.

Διαγνωστικά Κέντρα Βιοιατρικής για μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Αττική: Βιοιατρική Περιστέρι (Εθν. Μακαρίου), Βιοιατρική Χαλάνδρι

Θεσσαλονίκη: Βιοιατρική Καλαμαριά