Συµµετοχή οµάδας εργαζοµένων του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στον 37ο Μαραθώνιο

09/11/19 – 1min. read

Στις 9 και 10 Νοεµβρίου 2019 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα ο 37ος Μαραθώνιος, που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσµο Ελληνικών Γυµναστικών Αθλητικών Σωµατείων (ΣΕΓΑΣ).

Συνολικά 50 εργαζόµενοι του Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συµµετείχαν και φέτος σε δύο οµάδες δροµέων, 10 χλµ. και 5 χλµ., τερµατίζοντας µε πολύ καλούς χρόνους. Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες!

Επίσης, θα θέλαµε να συγχαρούµε τους εργαζόµενους του Οµίλου, την κυρία Καπερνάρου Φαίδρα (Υπεύθυνη Μικροβιολογικού, ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Εργαστηρίων) και τον κύριο Παπανίκο Νικόλαο (Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανηµάτων, Μονάδα Κηφισιάς) για την επιτυχή τους συµµετοχή στον Μαραθώνιο ∆ρόµο στην αυθεντική διαδροµή (42.195 µ.).