Νευροακτινολογικής Απεικόνισης

Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων πραγματοποιούνται ειδικές εφαρμογές της μαγνητικής τομογραφίας στον ισχυρό μαγνητικό τομογράφο DISCOVERY MR 750 3.0 Tesla της General Electric, όπως η μαγνητική φασματοσκοπία εγκεφάλου (MR spectroscopy), η λειτουργική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (f MRI) και η μαγνητική δεσμιδογραφία (MR tractography).

Η μαγνητική φασματοσκοπία εγκεφάλου παρέχει πληροφορίες για τη μεταβολική δραστηριότητα των ιστών, χαρτογραφώντας την κατανομή και τη συγκέντρωση των μεταβολιτών σε φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς, συμβάλλοντας έτσι στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό αλλοιώσεων στον εγκέφαλο.

Με τη μαγνητική δεσμιδογραφία (MR tractography)  επιτυγχάνεται τρισδιάστατη απεικόνιση των νευρικών οδών του εγκεφάλου, δεδομένα που έχουν εφαρμογή σε διάφορα νευρολογικά νοσήματα (πχ νευροεκφυλιστικά, ισχαιμικά επεισόδια).

Με τη λειτουργική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (f MRI) καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της λειτουργίας ζωτικών κέντρων του εγκεφάλου.Η εξέταση παρέχει πληροφορίες για την ανατομική σχέση ζωτικών κέντρων του εγκεφάλου και όγκων του εγκεφάλου, βοηθητικές στα πλαίσια προεγχειρητικού σχεδιασμού.