Αντισώματα: Ολοκληρωμένος έλεγχος της άμυνας του οργανισμού απέναντι στον κορωνοϊό

Έλεγχος αντισωμάτων έναντι COVID-19

Στα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιείται έλεγχος ανίχνευσης όλων των κατηγοριών αντισωμάτων (IgM, IgG και IgA) που παράγει ο οργανισμός έναντι του νέου κορωνοϊού.

Τα αντισώματα IgM παρέχουν την άμυνα πρώτης γραμμής κατά τη διάρκεια της ενεργής λοίμωξης. Τα αντισώματα IgA, δείχνουν μια πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό και παραμένουν σε σταθερά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα από τα IgM. Τα αντισώματα IgG σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανοσία. 

Στην παρούσα φάση της πανδημίας, πέραν της ποιοτικής ανίχνευσης αντισωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ποσοτικός προσδιορισμός των IgG αντισωμάτων, αφού πρόκειται για τα αντισώματα που «χτίζουν» τη μακροπρόθεσμη ανοσία του οργανισμού έναντι του κορωνοϊού.  

Έλεγχος anti-S IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 (μετά τον εμβολιασμό)

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διενεργείται ο εξειδικευμένος έλεγχος ποσοτικού προσδιορισμού των ειδικών αντισωμάτων έναντι της S πρωτεΐνης του ιού (anti-spike IgG). Το τεστ αυτό ανιχνεύει μια ξεχωριστή υποκατηγορία IgG αντισωμάτων που δρουν κατά της ακιδικής πρωτεΐνης S του κορωνοϊού, εμποδίζοντας την είσοδο του ιού στα κύτταρα-στόχους. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, τα anti-spike IgG αντισώματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ανοσολογικής απόκρισης και η παρουσία τους θεωρείται αδρή ένδειξη προστασίας έναντι του ιού. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα εμβόλια στοχεύουν στην παραγωγή αυτής της κατηγορίας των αντισωμάτων, ο ποσοτικός προσδιορισμός τους συμβάλλει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών

Έλεγχος Εξουδετερωτικών αντισωμάτων με την καινοτόμο μέθοδο cPASS

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαγνωστικής προσέγγισης της πανδημίας, τα Κεντρικά Εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εισάγουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του νέου κορωνοϊού.

Πρόκειται για την τεχνολογία cPass ™ η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ευαισθησία. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση ολικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs), μέσω της μίμησης της φυσικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του ιού και του κυττάρου ξενιστή.

Το τεστ ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων με την τεχνολογία cPass™ παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά είναι τα αντισώματα που έχει αναπτύξει ένας οργανισμός. Προσφέρει δηλαδή, μια ποιοτική εκτίμηση της λειτουργικότητας των αντισωμάτων όλων των κατηγοριών (IgM, IgG και IgA) έναντι του SARS-CoV-2 του εξεταζόμενου. 

Οι πληροφορίες αυτές συμβάλλουν τόσο στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, όσο και στην εκτίμηση του βαθμού προστατευτικής ανοσίας ατόμων που έχουν νοσήσει στο παρελθόν. 

Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η λειτουργικότητα των αντισωμάτων δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια. Μερικά αντισώματα μπορούν να συνδεθούν στον ιό (δεσμευτικά), χωρίς όμως απαραίτητα να αποκλείσουν τη λοίμωξη. 

Τα αντισώματα που προστατεύουν αποτελεσματικά από μια μελλοντική λοίμωξη ονομάζονται εξουδετερωτικά και είναι αυτά που έχουν την ικανότητα να μπλοκάρουν σταθερά το βασικό όπλο εισβολής του νέου ιού, την γλυκοπρωτεΐνη που σχηματίζει την ακίδα S (Spike) με την οποία προσκολλάται ο ιός στους ACE υποδοχείς και διεισδύει στα ανθρώπινα κύτταρα. 

Το τεστ ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων αξιολογεί στο σύνολο την εξουδετερωτική ικανότητα όλων των κατηγοριών (IgM, IgG, IgA) των αντισωμάτων έναντι του Covid-19. 

Ενδείξεις ελέγχου αντισωμάτων

Ο εργαστηριακός έλεγχος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων προσφέρει μια ποιοτική εκτίμηση της λειτουργικότητας των αντισωμάτων έναντι του SARS-COV-2 του εξεταζόμενου που είτε νόσησε από τον ιό (με ή χωρίς συμπτώματα), είτε εμβολιάστηκε έναντι του ιού. Δεν παρέχει ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων.

Η διενέργεια του τεστ συνιστάται να πραγματοποιείται:

  • 20 ημέρες μετά και την 2η εμβολιαστική δόση 
  • Τουλάχιστον 14 ημέρες είτε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είτε μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης 

Ο προσδιορισμός των ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων γίνεται με απλή αιμοληψία η οποία δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Η εξέταση γίνεται χωρίς ραντεβού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για τους αιμολήπτες όσο και για τους εξεταζόμενους. Το αποτέλεσμα μπορεί να δοθεί αυθημερόν για αιμοληψίες μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι, διαφορετικά αποστέλλεται την επόμενη ημέρα, ηλεκτρονικά.

Συχνές ερωτήσεις για τα αντισώματα

Γιατί να κάνω έλεγχο αντισωμάτων για COVID-19;

Ο έλεγχος αντισωμάτων χρησιμεύει κυρίως για να δείξει την ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού μας στη λοίμωξη SARS-CoV-2 και να μας δώσει πληροφορίες για την προστατευτική ανοσία που διαθέτει ο οργανισμός μας έναντι μελλοντικής επαναλοίμωξης COVID-19. Ο έλεγχος αντισωμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διάγνωση της οξείας λοίμωξης COVID-19.

Το ότι πέρασα Covid-19 σημαίνει ότι έχω και αντισώματα;

Τα άτομα με λοίμωξη Covid-19 αναπτύσσουν φυσική ανοσία, αλλά ο βαθμός και η διάρκεια αυτής της ανοσίας δεν είναι πλήρως κατανοητά και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. 

Συνήθως όσοι εμφανίσουν μέτρια και σοβαρή συμπτωματολογία παράγουν υψηλούς τίτλους αντισωμάτων (υψηλό αριθμό αντισωμάτων), ενώ όσοι ήταν ασυμπτωματικοί ή εμφάνισαν ήπια συμπτώματα παράγουν χαμηλούς τίτλους (χαμηλό αριθμό αντισωμάτων).

Πώς μπορώ να ελέγξω αν πέρασα COVID-19 χωρίς συμπτώματα;

Ο έλεγχος για προηγούμενη λοίμωξη COVID-19 γίνεται με τη μέτρηση ολικών IgG αντισωμάτων. Εάν η εξέταση βγει θετική θα μπορούσε να γίνει συμπληρωματικά και έλεγχος εξουδετερωτικών αντισωμάτων και κυτταρικής ανοσίας, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την προστασία του οργανισμού μας απέναντι στον κορωνοϊό.

Έχει σημασία η ποσότητα των αντισωμάτων και γιατί;

Μια εξέταση που μας δείχνει την παρουσία ή όχι αντισωμάτων (ποιοτικός προσδιορισμός) είναι αρκετή για να μας δώσει την πληροφορία αν κάποιος πέρασε κάποια στιγμή στο παρελθόν λοίμωξη COVID-19. Εάν ωστόσο θέλουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν ο οργανισμός μας διαθέτει προστασία από μελλοντική λοίμωξη, θα πρέπει να γνωρίζουμε και τον τίτλο αντισωμάτων (ποσοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων). Αν και δεν έχουν καθοριστεί σαφή όρια τίτλων ανοσίας, όσο μεγαλύτερος είναι ο τίτλος, τόσο μεγαλύτερη προστασία διαθέτουμε.

Το ότι έχω αντισώματα, σημαίνει ότι έχω και ανοσία στη λοίμωξη COVID-19;

Η παρουσία αντισωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα και προστασία από μια μελλοντική επαναλοίμωξη. Η ικανότητα άμυνας του οργανισμού μας με τα αντισώματα εξαρτάται τόσο από τον αριθμό τους όσο και από την «ποιότητα» τους. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η λειτουργικότητα των αντισωμάτων που παράγονται έναντι του SARS COV 2, ακόμα και αυτή των εξουδετερωτικών δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική, δεδομένου ότι συχνά ένα ποσοστό αυτών αν και συνδέονται στον ιό (δεσμευτική δράση), η σύνδεση τους δεν είναι αρκετά σταθερή ώστε να αποτρέψουν την είσοδο του στα ανθρώπινα κύτταρα (εξουδετερωτική δράση).

Τι μπορώ να ελέγξω πριν εμβολιαστώ;

Εάν κάποιος έχει περάσει τη λοίμωξη COVID-19 (συμπτωματικός ή όχι) θα μπορούσε να ελέγξει την φυσική ανοσία που ανάπτυξε, μέσω της μέτρησης των ολικών IgG αντισωμάτων, των εξουδετερωτικών αντισωμάτων και των επιπέδων κυτταρικής ανοσίας του.

Πώς μπορώ να ελέγξω αν το εμβόλιο θωράκισε τον οργανισμό μου απέναντι στον ιό; Πότε πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος;

Μετά τον εμβολιασμό θα πρέπει να ελεγχθεί ο τίτλος των ειδικών αντισωμάτων που παράγονται, των anti-S αντισωμάτων του SARS-CoV-2 και να συνδυαστεί με έλεγχο κυτταρικής ανοσίας ώστε να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανοσοαπόκρισης που ανέπτυξε ο εμβολιαζόμενος. Τα τεστ αυτά συστήνεται να διενεργούνται όταν ολοκληρωθεί η συνολική ανοσοαπόκριση του οργανισμού μας και για τους δυο τύπους ανοσίας  δηλ. 20 ημέρες μετά και την 2η εμβολιαστική δόση.

Συχνές ερωτήσεις για τα εξουδετερωτικά αντισώματα

Τι είναι τα εξουδετερωτικά αντισώματα; Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος τους;

Τα αντισώματα που προστατεύουν αποτελεσματικά από μια μελλοντική επαναλοίμωξη ονομάζονται εξουδετερωτικά και είναι αυτά που έχουν την ικανότητα να μπλοκάρουν σταθερά το βασικό όπλο εισβολής του νέου ιού, την γλυκοπρωτεΐνη που σχηματίζει την ακίδα S (Spike) με την οποία προσκολλάται ο ιός στους ACE2 υποδοχείς των ανθρώπινων κυττάρων και διεισδύει με αυτόν τον τρόπο στον οργανισμό μας.

Ποιες είναι οι διαφορές των τεστ αντισωμάτων IgG για COVID-19 που κυκλοφορούν στην αγορά;

Ο ποσοτικός ή ποιοτικός προσδιορισμός των ολικών IgG για την COVID-19 χρησιμεύει ως γενικός δείκτης προηγούμενης λοίμωξης. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των anti-S IgG αντισωμάτων ανιχνεύει την ειδική ανοσιακή απάντηση που παράγεται μετά τον εμβολιασμό. Οι δοκιμές αυτές προσφέρουν έναν ποσοτικό προσδιορισμό των IgG αντισωμάτων, δεν μας δίνουν όμως πληροφορίες σχετικά την εξουδετερωτική ικανότητα αυτών. Το τεστ ανίχνευσης εξουδετερωτικών αντισωμάτων δεν μας προσφέρει ποσοτικό προσδιορισμό αντισωμάτων αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και συγκεκριμένα την ικανότητα δράση τους ως εξουδετερωτικά. To test αυτό περιλαμβάνει εκτός των IgG και άλλες κατηγορίες αντισωμάτων.

Για ποιους ενδείκνυται ο έλεγχος των εξουδετερωτικών αντισωμάτων;

Ο έλεγχος συνιστάται σε άτομα με ιστορικό λοίμωξης COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) και σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί έναντι του ιού. Επιπλέον μετά από εμβολιασμό, η εξέταση αυτή συνίσταται να συνδυάζεται με τον ποσοτικό προσδιορισμό anti-S αντισωμάτων ώστε να προκύπτει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ανοσιακής ανταπόκρισης του εξεταζόμενου μέσω της παραγωγής των αντισωμάτων.

Πώς διαβάζεται το τεστ του ελέγχου των εξουδετερωτικών αντισωμάτων;

Το τεστ ανίχνευσης των εξουδετερωτικών αντισωμάτων προσφέρει μια ποιοτική εκτίμηση της εξουδετερωτικής δράσης των αντισωμάτων όλων των κατηγοριών (IgMIgG και IgA) έναντι του SARS-COV-2 του εξεταζόμενου. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε στα χέρια μας μας δίνει την πληροφορία του ποσοστού των αντισωμάτων που εχουν την ικανότητα να παρεμποδίζουν τη σύνδεση και είσοδο του ιού στα ανθρώπινα κύτταρα. Δεν μας δίνει ωστόσο πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των αντισωμάτων που έχουν παραχθεί.

Πότε είναι σωστό να διενεργείται το τεστ;

Το τεστ συστήνεται να διενεργείται όταν ολοκληρωθεί η συνολική παραγωγή των αντισωμάτων, δηλαδή 20 ημέρες μετά και την 2η εμβολιαστική δόση και τουλάχιστον 14 ημέρες είτε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, είτε μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης (θετικό μοριακό test RT-PCR).

Διαβάστε επίσης:

Έλεγχος κυτταρικής ανοσίας έναντι Covid-19 για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Eνημερωτικά έντυπα: