Ποιότητα

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας για τη διαχείριση και τη συνεχή βελτίωση των

υπηρεσιών υγείας

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της υγείας. Στην Ελλάδα έννοιες όπως διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας, διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων άρχισαν να κερδίζουν έδαφος κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η Βιοιατρική είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας με ορθολογικά πρότυπα και έλαβε πιστοποίηση το έτος 1999, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Βασικές διαστάσεις της ποιότητας οι οποίες διασφαλίζονται από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας:

Αξιοπιστία
Ανταπόκριση
Ικανότητα
Πρόσβαση
Ευγένεια
Επικοινωνία
Ασφάλεια και
Κατανόηση

Το πεδίο πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001, καλύπτει όλες τις Μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας:

Εργαστήρια βιολογικών υλικών
Τμήματα απεικονίσεων
Ιατρεία
Διοικητική υποστήριξη

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων ISO 15189

Αφορά τη διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με αντικειμενικά κριτήρια για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας. Από την έναρξη της αρχικής διαπίστευσης έως σήμερα τα δύο κεντρικά κλινικά εργαστήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ σε Αθήνα (Αμπελόκηποι) και Θεσσαλονίκη (Β. Όλγας) διακρίνονται από ένα μεγάλο εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων στον χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Αρ. Πιστ. 356-5 σε κλινικές δοκιμές).

Η ανώτατη διοίκηση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δηλώνει τη δέσμευσή της για την ποιότητα, η οποία εκφράζεται μέσω της πολιτικής ποιότητας και παράλληλα έχει θέσει στόχους οι οποίοι ορίζονται σε σχέση με την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας, τον προσδιορισμό των αναγκών και την ικανοποίηση των προσδοκιών των χρηστών, τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,τη μέτρηση και την αξιολόγηση δεικτών ποιότητας.


Η αποτίμηση, από τα σημαντικότερα οφέλη που προσδίδει η διαχείριση της ποιότητας στον φορέα υγείας, είναι η επίτευξη σταθερού επιπέδου υπηρεσιών λόγω τυποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών,η μείωση του κόστους των αστοχιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης των εξεταζομένων και των άλλων κοινωνικών εταίρων καθώς και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εντούτοις η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση και τη διαπίστευση των διαγνωστικών τμημάτων, αλλά είναι μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας (Continuous Quality Improvement) όλων των δραστηριοτήτων του φορέα υγείας με προσανατολισμό στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εξεταζομένων.


 < Επιστροφή στον Όμιλο

 

 

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ