Έλεγχος Νεοπλασιών

Η διαδικασία ανίχνευσης, διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας των νεοπλασιών είναι το βασικό αντικείμενο του ειδικού τμήματος  Ελέγχου Νεοπλασιών της Βιοιατρικής. Σκοπός του τμήματος είναι η συνολική διαχείριση και αντιμετώπιση του εξεταζόμενου, ο οποίος επισκέπτεται τα υποκαταστήματα του ομίλου, έτσι ώστε σε μια επίσκεψη-στάση (One stop – one off) να εξυπηρετηθεί σε όλα τα επίπεδα που αφορούν στη λύση του ογκολογικού προβλήματος για το οποίο έχει παραπεμφθεί. Το τμήμα νεοπλασιών στηρίζεται από το διατμηματικό ογκολογικό εργαστήριο, του Ομίλου Βιοιατρική το οποίο απαρτίζεται από το τμήμα Απεικονιστικών, το Παθολογοανατομικό εργαστήριο, το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Κυτταρογενετικής, το εργαστήριο Κλινικής Χημείας και Αναλυτικής Βιοχημείας και το Μικροβιολογικό και Μυκητολογικό εργαστήριο.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν