Βιοιατρική Καλαμαριά

Βιοιατρική Καλαμαριά

n

n

Βιοιατρική Καλαμαριά

Η Βιοιατρική στην Καλαμαριά ιδρύθηκε το 1989 και καταλαμβάνει ένα χώρο 1350 τ.μ. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18-20. Το εξειδικευμένο προσωπικό της μονάδας αποτελείται από 57 άτομα, από τα οποία τα 12 είναι ειδικευμένοι Ιατροί. Το Διαγνωστικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ΓΕΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΥΕΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) και εξυπηρετεί όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Τμήματα


    Τμήματα

    • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
    • ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
    • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
    • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ (ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ)
    • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
    • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
    • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
    • ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ/ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET/CT)
    • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
    • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check-up)
    • ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
    • ΥΠΕΡΗΧΩΝ
    • ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    • ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
    • Ω.Ρ.Λ.
    • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
    • ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
    • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
    • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ (ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ)
    • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
    • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
    • ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
    • ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ/ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET/CT)
    • ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
    • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Check-up)
    • ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
    • ΥΠΕΡΗΧΩΝ
    • ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    • ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
    • Ω.Ρ.Λ.
    Πραγματοποιούνται
    δειγματοληψίες
    για Covid-19