PET/CT Discovery IQ | Βιοιατρική

 ΑΘΗΝΑ 210 6966000  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 459660
 ΔΕΥΤ - ΠΑΡ 06:00 - 22:00 | ΣΑΒ 06:00 - 16:00

   

                              

PET/CT Discovery IQ
Η Ιατρική Απεικόνιση στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται απο την αρχή της λειτουργίας του στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ιατρική Απεικονιστική Διάγνωση. Αυτό οφείλεται στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και στο έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

Σήμερα ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εξελίσσει περαιτέρω την Ιατρική Απεικονιστική Διάγνωση και συνεχίζει να πρωτοπορεί στην έγκαιρη πρόληψη και φροντίδα των ασθενών επενδύοντας σε δύο νέα συστήματα PET/CT Discovery IQ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τι είναι;

Eίναι ένα υβριδικό σύστημα απεικόνισης, το οποίο συνδυάζει δύο μεθόδους, την ποζιτρονική τομογραφία (ΡΕΤ) και την αξονική τομογραφία (CT),σε ένα μόνο μηχάνημα. Η PET/CT δίνει ανατομικές και μεταβολικές πληροφορίες ταυτόχρονα, απεικονίζοντας ολόκληρο το σώμα, με τον ασθενή να είναι στην ίδια θέση, τοποθετημένος στο ίδιο κρεβάτι μηχανήματος, εντοπίζοντας με ακρίβεια την ανατομική θέση της παθολογικής μεταβολικής δραστηριότητας μέσα στο σώμα. Η ΡΕΤ είναι μια μοναδική απεικονιστική μέθοδος που παρατηρεί in vivo τις βιολογικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται ενδογενή μόρια. Η εξέταση περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση μιας πολύ μικρής δόσης ραδιοφαρμάκου, το οποίο «ταξιδεύει» σε όλο το σώμα και προσλαμβάνεται από όργανα και ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο, κύτταρα με ταχύτερο μεταβολισμό (όπως τα καρκινικά) ανιχνεύονται. Αναγνωρίζοντας τις αλλαγές στο σώμα σε κυτταρικό επίπεδο, η PET μπορεί να ανιχνεύσει νωρίτερα τη νόσο πριν να γίνει εμφανής σε άλλες απεικονιστικές μεθόδους.

Πότε χρησιμοποιείται η PET/CT;

Στην κλινική πράξη, η PET/CT χρησιμοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα για την ανίχνευση κακοήθειας.
Σε μικρότερο βαθμό, η PET/CT χρησιμοποιείται για ανίχνευση προβλημάτων του μυοκαρδίου (αιμάτωση ή και βιωσιμότητα), για διαταραχές εγκεφάλου (περιλαμβάνοντας εγκεφαλικούς όγκους, διαταραχές μνήμης, ανίχνευση επιληπτογόνων εστιών) ή για ανίχνευση φλεγμονών. Για καθεμία από αυτές τις ενδείξεις, υπάρχουν διαφορετικά ραδιοφάρμακα, με διαφορετική οδό πρόσληψης.
Στην εξέταση ΡΕΤ/CT οι διαγνωστικές πληροφορίες εξαρτώνται αποκλειστικά από το ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται κάθε φορά.

ΡΕΤ ραδιοφάρμακα

Πάνω από το 90% των PET/CT εξετάσεων παγκοσμίως πραγματοποιούνται με χορήγηση του ραδιοφαρμάκου 18F-FDG (18-φθοριο-δεοξυγλυκόζη). Η 18F-FDG είναι επισημασμένο, με φθόριο 18 (18F), ανάλογο της γλυκόζης, το οποίο μετά τη χορήγησή του συσσωρεύεται εντόνως στα κύτταρα με αυξημένο μεταβολισμό. Τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένο μεταβολισμό σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν περισσότερη γλυκόζη. Οι παθολογικές εστίες προσλαμβάνουν εντόνως το ραδιοφάρμακο και απεικονίζονται με μεγάλη ακρίβεια.
Στην τρέχουσα κλινική πρακτική, η πρόσληψη της 18F-FDG θεωρείται από πολλούς πλέον ως ένας καρκινικός δείκτης για την εκτίμηση της νόσου. Ο βαθμός πρόσληψης σε κάποιον όγκο εξαρτάται από τον βαθμό διαφοροποίησής του. Όσο πιο επιθετικός είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόσληψη 18F-FDG.

Στην Ελλάδα, πλην της 18F-FDG, άλλα διαθέσιμα ραδιοφάρμακα είναι:

18 F-Prostate Specific Membrane Antigen (18F-PSMA): Απεικόνιση ασθενών με καρκίνο του προστάτη, τόσο για την ανίχνευση υποτροπής όσο και για την αρχική σταδιοποίηση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (high risk)
18 F-Φλουρο-αιθυλ-τυροσίνη (18F-FET): Απεικόνιση πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου
18F-Διυδροξυ-φαυνυλαλανίνη (18F-DOPA): Κυρίως για απεικόνιση νευροενδοκρινών όγκων αλλά σε μικρότερο βαθμό για απεικόνιση πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου
18F-χολίνη (18FCH): Κυρίως για απεικόνιση ασθενών με καρκίνο του προστάτη αλλά και για νεοπλασμάτων εγκεφάλου και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
18F-φθοριο-θυμιδίνη (18F-FLT): Απεικόνιση κυτταρικού πολλαπλασιασμού (κυρίως για απεικόνιση νεοπλασμάτων εγκεφάλου)
18F-NaF: Απεικόνιση οστών

Η συμβολή της PET/CT σε ογκολογικούς ασθενείς

Η PET/CT απεικόνιση στην ογκολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην:
Απόκτηση προγνωστικών πληροφοριών Έγκαιρη διάγνωση
Επιλογή της καλύτερης θέσης για βιοψία Αρχική σταδιοποίηση
Πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας Επανασταδιοποίηση μετά τη θεραπεία
Ανίχνευση πιθανής υποτροπής
Ανίχνευση πρωτοπαθούς κακοήθους εστίας

Ποιες οι διαφορές της PET από τη CT ή τη MRI;

Η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι ανατομικές απεικονιστικές μέθοδοι. Αυτός σημαίνει ότι «βλέπουν» το μέγεθος και το σχήμα των οργάνων και των δομών στο σώμα. Η PET, μέθοδος της πυρηνικής ιατρικής, απεικονίζει μεταβολικές αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο και «βλέπει» πώς λειτουργούν τα όργανα και οι ιστοί. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί συχνά προηγούνται οι λειτουργικές αλλαγές και η PET μπορεί να τις ανιχνεύσει πρωιμότερα.
           
Υπάρχει κάποιος κίνδυνος;

Τα ραδιοφάρμακα που χορηγούνται στην ΡΕΤ, όπως και σε όλες τις μεθόδους της πυρηνικής ιατρικής, θεωρούνται ασφαλή, γιατί η χορηγούμενη δόση είναι χαμηλή. Το ραδιοϊσότοπο έχει μικρό χρόνο ημιζωής και διασπάται ταχέως, ώστε δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη ακτινοβολία έπειτα από λίγες ώρες.
Καλό θα ήταν η αποφυγή της εξέτασης σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
Το ραδιοφάρμακο 18F-FDG αποτελεί ανάλογο της γλυκόζης και τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία περιστατικά αλλεργίας είναι σπανιότατα.
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία-ανεπάρκεια μπορούν να υποβληθούν στην PET/CT χωρίς καμιά νεφρική επιβάρυνση.
Δεν υπάρχει καμία επίδραση σε ασθενείς με θυρεοειδικές διαταραχές, γιατί τα ραδιοφάρμακα επισημαίνονται με ραδιενεργό φθόριο και όχι με ιώδιο.

Σε τι υπερέχει το PET/CT της Βιοιατρικής;

Πλεονεκτήματα του Discovery IQ της GE Healthcare, 5 δακτυλίων:
Μεγαλύτερη ευαισθησία, έως 22 cps/kBq, με πολύ καλή ποιότητα εικόνας
Καλύτερη απεικόνιση μικρών βλαβών, μείωση αμφίβολων ευρημάτων
Δυνατότητα ανασύστασηςεικόνων μετοσυμβατικόαλλά ταυτόχρονα και με τον νέο εξελιγμένο αλγόριθμο ανασύστασης Q .Clear, για καλύτερη ανάδειξη της βλάβης
Μείωση χορηγούμενης δόσης - μείωση ακτινικής επιβάρυνσης
Ταχεία απεικόνιση: Δυνατότητα μείωσης χρόνου απεικόνισης
Ολοκλήρωση της απεικόνισης από τη βάση του κρανίου έως τη μεσότητα των μηρών σε 10 min
Ολοκλήρωση ολόσωμης απεικόνισης από την κορυφή του κρανίου έως τα δάχτυλα των κάτω άκρων σε 14 min

Η δυνατότητα ταχείας σάρωσης που διαθέτει το μηχάνημα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε ηλικιωμένους, ασθενείς που πονούν, έχουν κλειστοφοβία ή σε επιβαρυμένους ασθενείς που δεν μπορούν να παραμείνουν ακίνητοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η δυνατότητα χαμηλότερης χορηγούμενη δόσης ραδιοφαρμάκου είναι χρήσιμη για κάθε ασθενή, κυρίως για νέους ηλικιακά ασθενείς.

Ακολουθώντας σωστά τις ενδείξεις που υπάρχουν παγκοσμίως για τη χρήση της PET/CT με το Discovery IQ έχουμε στα χέρια μας ένα ισχυρό εργαλείο απεικόνισης.

  

 

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ