Διενέργεια Εξετάσεων και Παραλαβή Ιατρικών Αποτελεσμάτων

Ενημέρωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων και Παραλαβή Ιατρικών Αποτελεσμάτων

Αγαπητοί,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και των Συνδεδεμένων εταιρειών (Όμιλος «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ»), η διενέργεια εξετάσεων και η παραλαβή των ιατρικών αποτελεσμάτων διενεργούνται ως εξής:

1. ΕΝΗΛΙΚΟΙ:
Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων πραγματοποιείται αυστηρά μόνο κατόπιν επίδειξης εγγράφων ταυτοποίησης του εξεταζόμενου (λ.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλιάριο ασθενείας κ.ο.κ.) και καταχώρησης/επαλήθευσης των στοιχείων του στη Γραμματεία της Διαγνωστικής Μονάδας.

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η παραλαβή των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων/πράξεων διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:
• Με παράδοση στον ίδιο τον εξεταζόμενο:
-Αυτοπροσώπως, με επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης (λ.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλιάριο ασθενείας κ.ο.κ.).
ή/και
-Με ταχυδρομική επιστολή ή courier κατόπιν προηγούμενης γραπτής δήλωσης και με οικονομική επιβάρυνση του ίδιου του εξεταζόμενου, με τη συμπλήρωση εντύπου.
ή/και
-Με φαξ, στον αριθμό που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο εξεταζόμενος, με τη συμπλήρωση εντύπου.
ή/και
-Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο εξεταζόμενος, με τη συμπλήρωση εντύπου.

• Σε τρίτο εκπρόσωπο του εξεταζόμενου:
-Με υπογραφή εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο, από τον εξεταζόμενο για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, με τη συμπλήρωση εντύπου ενώπιον της Γραμματείας.
ή
-Με προσκόμιση γραπτής εξουσιοδότησης του εξεταζόμενου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, με την οποία θα εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών αποτελεσμάτων από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., και την επίδειξη εγγράφων ταυτοπροσωπίας του τρίτου.


2. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ο συνοδός του ανηλίκου, οφείλει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ανηλίκου, καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο πατρός και μητρός του ανηλίκου ή το ονοματεπώνυμο των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των ιατρικών αποτελεσμάτων θα γίνεται:

• Με παράδοση στον ίδιο τον γονέα/ασκούντα τη γονική μέριμνα ανηλίκου εξεταζόμενου:
-Αυτοπροσώπως, με επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης (λ.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλιάριο ασθενείας κ.ο.κ.).
ή/και
-Με ταχυδρομική επιστολή ή courier κατόπιν προηγούμενης γραπτής δήλωσης και με οικονομική επιβάρυνση του ιδίου του γονέα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα, με τη συμπλήρωση εντύπου.
ή/και
-Με φαξ, στον αριθμό που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο γονέας/ ασκών τη γονική μέριμνα, με τη συμπλήρωση εντύπου.
ή/και
-Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσει αυτοπροσώπως ο γονέας/ ασκών τη γονική μέριμνα, με τη συμπλήρωση εντύπου.

• Σε τρίτο εκπρόσωπο του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα ανηλίκου εξεταζόμενου:
-Με υπογραφή εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο, από τον γονέα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, με τη συμπλήρωση εντύπου ενώπιον της Γραμματείας.
ή
-Με προσκόμιση γραπτής εξουσιοδότησης του γονέα/ ασκούντα τη γονική μέριμνα, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή, με την οποία θα εξουσιοδοτείται τρίτο πρόσωπο για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών αποτελεσμάτων από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε., και την επίδειξη εγγράφων ταυτοπροσωπίας του τρίτου.


Την ταυτοποίηση του ανηλίκου διευκολύνει η επίδειξη: αστυνομικής ταυτότητας του ανηλίκου ή βιβλιαρίου ασθενείας/ υγείας του ανηλίκου ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σχέση του παραλήπτη (γονική μέριμνα) με τον ανήλικο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιούνται αποκλίσεις από την υφιστάμενη διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» που διατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Διαγνωστικής Μονάδας ή στον διαδικτυακό μας τόπο www.bioiatriki.gr.

 

 < Επιστροφή στην Πολιτική Απορρήτου

 

 

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies
ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ