Τμήματα Βιοιατρικής
 

           

Δοκιμαστικό δοχείο για τα εργαστηριακά τμήματα της Βιοιατρικής

Σύμβολο για τα απεικονιστικά τμήματα

Σύμβολο μικροσκόπιο για τα ειδικά τμήματα